"KNYGA - be Jos Nakty Pasaulio tautos blaškos...
KNYGA - tai Atmintis, Žinia ir Šventas Raštas.
Joje - Užsimiršimas Ir Jausmų gama, Aistra ir Pamišimas,
 Auka ir Atgaila, Kilnumas, Pareiga, Apgaulė ir Tiesa.
 Ir Protėvių Dvasia Ir Ateitis TAVA!"
Viktoras Hugo, prancūzų rašytojas (1802-1885)